baanraya.com
ปลาหยอง รสธรรมชาติ ขนาด 100 กรัม ไม่ปรุงรส เป็นแหล่งของโปรตีนที่ดีจากปลา
ปลาหยอง รสธรรมชาติ ผลิตจากเนื้อปลานิล 100% (ปลาน้ำจืด) ไม่ปรุงรส เป็นแหล่งของโปรตีนที่ดีจากปลา ลักษณะเนื้อสัมผัส คล้ายหมูหยอง ไก่หยอง แต่ละเอียดกว่า