avexcor.com
Točak Ø50 mm, okretni sa kočnicom, rupa za zavrtanj, polipropilen (siva), termoplastična guma (siva), kuglični ležaj, nosivost 50 kg
BAH19C0050P2T2B42: - Točkovi manje nosivosti , namenjeni upotrebi koja podrazumeva prenos lakših tereta. Ovi točkovi se mogu naći u medicinskim centrima, logističkim centrima, nameštaju, kolicima za manje nosivosti, u hotelskom sektoru... Specijalan dizajn, razni prečnici i izuzetan gaz