avexcor.com
Točak Ø200 mm, okretni sa kočnicom, ploča, Liveno gvoždje (srebrna), poliuretan (smeđa), kuglični ležaj, nosivost 700 kg
THP5EWC200I2U5D0N: - Točkovi velike nosivosti do 5 tona i sve uslove rada. Točkovi koji su projektovani za prenos velikih tereta i za upotrebu u tehnički izazovnim sredinama. Materijali gaznog sloja i centra točka, ležaji i celokupna konstrukcija točka su prilagodjeni teškim uslovima rad