avexcor.com
Točak Ø300 mm, okretni sa zavarenom viljuškom, ploča, Liveno gvoždje (srebrna), poliuretan (smeđa), kuglični ležaj, nosivost 2100 kg
LPS/4/300/K: - Točkovi velike nosivosti do 5 tona i sve uslove rada. Točkovi koji su projektovani za prenos velikih tereta i za upotrebu u tehnički izazovnim sredinama. Materijali gaznog sloja i centra točka, ležaji i celokupna konstrukcija točka su prilagodjeni teškim uslovima rada i ka