avexcor.com
Točak Ø200 mm, okretni sa zavarenom viljuškom, ploča, Aluminijum (srebrna), elastična guma (crna), kuglični ležaj, nosivost 500 kg
SHP5MWC200BAF4D0N: - Točkovi velike nosivosti do 5 tona i sve uslove rada. Točkovi koji su projektovani za prenos velikih tereta i za upotrebu u tehnički izazovnim sredinama. Materijali gaznog sloja i centra točka, ležaji i celokupna konstrukcija točka su prilagodjeni teškim uslovima rad