avexcor.com
Točak Ø200 mm, okretni sa zavarenom viljuškom, ploča, Aluminijum (srebrna), CASCOO PUlastic (smeđa), kuglični ležaj, nosivost 800 kg
SHP5MWC200BAX5D0N: - Točkovi velike nosivosti do 5 tona i sve uslove rada. Točkovi koji su projektovani za prenos velikih tereta i za upotrebu u tehnički izazovnim sredinama. Materijali gaznog sloja i centra točka, ležaji i celokupna konstrukcija točka su prilagodjeni teškim uslovima rad