avexcor.com
Točak Ø200 mm, okretni, rupa za zavrtanj , čelik (cink), guma (crna), valjkasti ležaj, nosivost 205 kg
HPH98WC200SWS4R0N: - Industrijski točkovi raznih prečnika, sa širokim izborom nosivosti, materijala gaznog sloja, ležaja i centra točka. Poliamid (najlon), polipropilen, poliuretan, TPR (termoplastična guma) i guma su materijali od kojih su ov točkovi napravljeni. Za svaku podlogu i uslo