avexcor.com
Točak Ø200 mm, okretni, ploča, polipropilen (beo), valjkasti ležaj, nosivost 250 kg
SPP58WC200P0P0R1W: - Industrijski točkovi raznih prečnika, sa širokim izborom nosivosti, materijala gaznog sloja, ležaja i centra točka. Poliamid (najlon), polipropilen, poliuretan, TPR (termoplastična guma) i guma su materijali od kojih su ov točkovi napravljeni. Za svaku podlogu i uslo