avexcor.com
Točak Ø200 mm, okretni - kočnica ispred sa zavarenom viljuškom, ploča, poliamid (beo), poliamid (beo), kuglični ležaj, nosivost 1000 kg
CHP5MWC200Z0Z0D0N: - Točkovi velike nosivosti do 5 tona i sve uslove rada. Točkovi koji su projektovani za prenos velikih tereta i za upotrebu u tehnički izazovnim sredinama. Materijali gaznog sloja i centra točka, ležaji i celokupna konstrukcija točka su prilagodjeni teškim uslovima rad