avexcor.com
Točak Ø125 mm, okretni, ploča, Aluminijum (srebrna), poliuretan (smeđa), kuglični ležaj, nosivost 500 kg
SHP5KWC125BAU5D0N: - Točkovi velike nosivosti do 5 tona i sve uslove rada. Točkovi koji su projektovani za prenos velikih tereta i za upotrebu u tehnički izazovnim sredinama. Materijali gaznog sloja i centra točka, ležaji i celokupna konstrukcija točka su prilagodjeni teškim uslovima rad