avexcor.com
Točak Ø100 mm, okretni, ploča, Aluminijum (srebrna), poliuretan (smeđa), kuglični ležaj, nosivost 250 kg
SPP37WC100AAU5D0N: - Točkovi velike nosivosti do 5 tona i sve uslove rada. Točkovi koji su projektovani za prenos velikih tereta i za upotrebu u tehnički izazovnim sredinama. Materijali gaznog sloja i centra točka, ležaji i celokupna konstrukcija točka su prilagodjeni teškim uslovima rad