avexcor.com
Ekspander za kvadratne cevi (27 - 30mm, )
EXSQ2730: - Ekspander se koristi za montažu točka sa centralnim zavrtnjem (rupom za zavrtanj) u okruglu ili kvadratnu cev. Ovim se izbegava potreba za varenjem matica u cevi i osigurava se daleko stabilnija i sigurnija veza točka i cevi na koju se montira.