aplikuj.pl
Wzór życiorysu do wojska - Aplikuj.pl
Życiorys do wojska Rekrutacja do wojska jest złożona i wieloetapowa. Składa się z części formalnej – kompletowanie dokumentów, części sprawnościowej, badań lekarskich, rozmowy kwalifikacyjnej. Jednym z obowiązkowych dokumentów jakie należy dostarczyć jest życiorys osobowy. Wzór życiorysu do wojska został przygotowany z myślą o kandydatach potrzebujących pomocy w zredagowanie własnego życiorysu. Dokument posiada uniwersalne cech. W lewym górnym rogu znajdują się dane osobowe kandydata, dalej jest właściwa treść dokumentu. Na samym końcu kandydat składa własnoręczny podpis.