aplikuj.pl
Wzór życiorysu dla ucznia gimnazjum - Aplikuj.pl
Życiorys dla ucznia gimnazjum Życiorys jest opisem życia człowieka od urodzin do dnia obecnego, w którym jest on pisany lub do dowolnego punktu w czasie. Dokument ten ma pewną usystematyzowaną strukturę. Musi on zawierać dane o urodzinach oraz rodzinie, przebyte szkoły i uzyskane tytuły. Plany zawodowe oraz zainteresowania i plany na przyszłość. Dokument życiorysu dla ucznia gimnazjum został przygotowany dla osób w wieku gimnazjalnym. Jest to dokument opracowany z myślą o uczniach, którzy potrzebują napisać własny życiorys na lekcje WOS lub języka polskiego.