aplikuj.pl
Wzór życiorysu dla ucznia - Aplikuj.pl
Życiorys dla ucznia Życiorys jest to chronologiczny opis życia danej osoby od urodzenia do teraźniejszości. Opis ten musi zawierać takie informacje jak datę i miejsce urodzenia, opis najbliższej rodziny czyli rodziców oraz rodzeństwa. Dodatkowo życiorys zawiera informacje o przebytych szkołach, wykształceniu oraz uzyskanych tytułach. Warto również wspomnieć o aktualnie wykonywanej pracy oraz hobby i zainteresowaniach. Wzór życiorysu dla ucznia został przygotowany pod kątem osób, które uczęszczają do szkoły i poszukują zwięzłego dokumentu.