aplikuj.pl
Wzór życiorysu dla osoby z doświadczeniem - Aplikuj.pl
Życiorys dla osoby z doświadczeniem Życiorys osobowy jest to opis życia danej osoby. Jest to dokument pisany rzeczowo i zwięźle. Ogranicza się najczęściej do wypisania najważniejszych dat z przypisanymi do nich wydarzeniami. Życiorys najczęściej zawiera takie informacje jak miejsce i data urodzenia, informacje o rodzinie najbliższej, daty rozpoczęcia i zakończenia szkół, przebyte prace. Dane na temat zainteresowań lub planów na przyszłość. Wzór życiorysu dla osoby z doświadczeniem przygotowano dla osób starszych, które ukończyły już edukację i posiadają spore doświadczenie życiowe i zawodowe.