aplikuj.pl
Wzór życiorysu dla mężczyzny - Aplikuj.pl
Życiorys dla mężczyzny Dokument o nazwie życiorys jest to zwięzła i zazwyczaj krótka forma opisu życia autora. Życiorys jest chronologicznym opisem życia danej osoby od urodzin, aż do dnia dzisiejszego. W życiorysie uwzględnia się tylko najważniejsze i najbardziej znaczące fakty z życia. Mogą to być: dane osobowe i adresowe, informacje o rodzinie, przebyte szkoły oraz doświadczenie zawodowe, plany na przyszłość oraz zainteresowania. Wzór życiorysu dla mężczyzny został opracowany pod kątem osób płci męskiej i zawiera wszystkie elementy zawarte powyżej.