aplikuj.pl
Wzór życiorysu dla absolwenta - Aplikuj.pl
Życiorys dla absolwenta Życiorys jest to opisowy skrót życia danej osoby. Jest to coś pomiędzy CV a biografią. Jest to streszczenie życia od urodzin do dnia dzisiejszego. W życiorysie kładzie się mniejszy nacisk na doświadczenie zawodowe oraz umiejętności. Opisuje się fakty z życia wraz datami. W dokumencie muszą się znaleźć informacje o dacie i miejscu urodzenia, rodzinie, wykształceniu, pracy oraz planach na przyszłość i posiadanych cechach szczególnych. Wzór życiorysu dla absolwenta przygotowano dla osób, które ukończyły kształcenie na szkole wyższej.