aplikuj.pl
List motywacyjny po angielsku - Aplikuj.pl
Aplikując do pracy, może się zdarzyć, że pracodawca będzie wymagał od kandydata, aby do CV dołączył on także list motywacyjny....