ww.asp.waw.pl
Nowy Regulamin Wydziału Wzornictwa
Drodzy Studenci! Na ostatniej Radzie Wydziału został uchwalony Regulamin Wydziału, który jest uszczegółowieniem przepisów Regulaminu Studiów ASP w Warszawie, uwzględniającym specyfikę Wydziału. Prosimy o zapoznanie się z dokumentami zamieszczonymi na stronie. Na wszelkie pytania odpowie pracownik dziekanatu – Agnieszka Kołodziej. Link: Regulamin Wydziału Wzornictwa na rok ak. 2017/2018 Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie z dnia […]