ww.asp.waw.pl
Z głębokim żalem żegnamy dr. Marka Sarełłę
Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 15 lipca 2017 roku odszedł od nas na zawsze dr Marek Sarełło wspaniały nauczyciel, rzeźbiarz, przyjaciel.