wspolpracazewnetrzna.asp.waw.pl
Polsko-Norweska Współpraca Badawcza
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło, że nabór wniosków na dofinansowanie działań bilateralnych w ramach Funduszu Wymiany Dwustronnej rozpocznie się 12 kwietnia 2017 r. Pula środków w naborze wynosi 400 000 Euro. Nabór na dofinansowanie działań jest ciągły, jednoetapowy. Dofinansowanie udzielane jest do wyczerpania budżetu. O pierwszeństwie decyduje kolejność wpływu formularzy. Zachęcamy do zapoznanie się […]