wsm.asp.waw.pl
Nauka i sztuka: wzajemna miłość do geometrii / prof. Łukasz Turski
Zapraszamy na cykl wystąpień znakomitych specjalistów wraz z dyskusjami, który dotyczyć będzie wpływu wybranych pól nauki na rozwój sztuk wizualnych, a zwłaszcza na powstawanie nowych możliwości wizualizacyjnych. Dziedziny nauki zostały wybrane ze względu na ich rewolucyjny rozwój i przewidywane dalekosiężne skutki oraz wpływ, w tym także na sztukę mediów. Naukowe dowody na istnienie sztuki / Stach Szabłowski 24 […]