wsm.asp.waw.pl
AGATA KRYŚ
AGATA KRYŚ tytuł pracy dyplomowej: DCO Wrocław, Pl.Hirszfelda 12 promotor: prof. Leon Tarasewicz Pracownia Przestrzeni Malarskiej aneks do dyplomu zrealizowany na Wydziale Rzeźby tytuł aneksu: min 25cm prowadzący: adi. II st. Romuald Woźniak prof. ASP