wm.asp.waw.pl
Ryszard Sekuła “N.N. – unkn.”
Wernisaż 9 maja 2017 r., godzina 1900 Wystawa czynna: 09.05 – 23.05.2017 r. Galeria Wystawa Al. Wojska Polskiego 29 01-515 Warszawa http://wystawagaleria.pl/ https://www.facebook.com/GaleriaWystawa/