wkirds.asp.waw.pl
Skarby introligatorstwa ukryte w małych warszawskich bibliotekach
W Bibliotece Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki 28 stycznia 2019 odbyły się warsztaty z profilaktyki konserwatorskiej dla bibliotekarzy, zorganizowane i przeprowadzone przez Sylwię Popławską, w ramach realizacji stypendium artystycznego m. st. Warszawy pt. „Skarby introligatorstwa ukryte w małych warszawskich bibliotekach”. Przez ostatni rok Sylwia Popławska przeprowadzała przegląd zbiorów w wybranych warszawskich bibliotekach szkolnych oraz […]