wkirds.asp.waw.pl
Kropka do kropki, czyli Krasne 2018
Tegoroczne praktyki przy konserwacji malowideł ściennych Sebastiana Ecksteina w kościele w Krasnem były czasem wyjątkowo intensywnej pracy. Dzięki wytężonym staraniom naszych wspaniałych studentów udało się zakończyć prace przy dwóch kolejnych scenach cyklu Drogi krzyżowej – Święta Weronika ociera twarz Chrystusowi i Chrystus bierze krzyż na ramiona. Procesowi konserwacji poddano także ostatnie dwa […]