wkirds.asp.waw.pl
KONKURS GKZ I SKZ EDYCJA 2018 ROZSTRZYGNIĘTY
Dnia 25 października 2018 roku Komisja GKZ i SKZ, rozstrzygnęła Konkurs Generalnego Konserwatora Zabytków i ZG Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków na najlepsze prace studialne, naukowe oraz popularyzatorskie, dotyczące ochrony zabytków i muzealnictwa – edycja 2018. Wśród laureatów znaleźli się nasi absolwenci i pracownicy: NAGRODY: 1. Autor: Anna Kriegseisen tytuł: Fasady Nowożytnych Kamienic Gdańska. Wystrój barwny jako dopełnienie koncepcji […]