wkirds.asp.waw.pl
Stypendyści UNESCO z Akademii Sztuk Pięknych w Mińsku
Zakończył się kolejny etap wymiany stypendialnej pomiędzy Akademią Sztuk Pięknych w Warszawie oraz Akademią Sztuk Pięknych w Mińsku. Od 2014 roku w ramach stypendium Polskiego Komitetu d.s UNESCO na warszawski Wydział Konserwacji przyjeżdżają studenci z Mińska, w celu poszerzenia swoich umiejętności w dziedzinie konserwacji dzieł sztuki. Do tej pory w warsztatach prowadzonych na […]