wkirds.asp.waw.pl
Relacja fotograficzna z konferencji CaRE! 2017