wkirds.asp.waw.pl
Wręczenie nagród laureatom konkursu GKZ i SKZ
W dniu 15 lutego w Pałacu na Wyspie w Łazienkach Królewskich w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień laureatom Konkursu Generalnego Konserwatora Zabytków i Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków na najlepsze prace studialne, naukowe oraz popularyzatorskie, dotyczące ochrony zabytków i muzealnictwa – edycja 2016. Nagrody i wyróżnienia wręczali: w imieniu GKZ – Pani Ewa Bortkiewicz dyrektor […]