wkirds.asp.waw.pl
Wykład prof. Grzegorza Klamana
W przekrojowym wykładzie zaproponuje spojrzenie na ciało jako produkt biologiczny(mięso), ewolucyjny oraz kulturowy. Spojrzymy na nie również w aspekcie ekonomiczno-społecznym (ciało jako kryterium przynależności etnicznej, rasowej, płciowej, seksualnej). Ważny jest także współczesny problem ciała jako przedmiotu ascezy, troski, kultu itd. W sztuce współczesnej przywołam kilka ważnych radykalnych przykładów ciała jako instrumentu przemocy i jako ofiary (instrumentu poddania czy podporządkowania). […]