winsmile.vn
Sau 1 năm cấy implant - Chị Ngọc Ánh tự tin với chiếc răng "giả" chắc chắn
Mất răng có thể là nỗi sợ hãi với nhiều người, còn đối với chị Ngọc Ánh - Hà Nội, từ khi thay thế chiếc răng bị mất bằng việc cấy Implant. Mọi thứ đã thay đổi