wikiphuquoc.com
Sau sóng gió, thị trường bất động sản Phú Quốc xuất hiện xu hướng mới
Nhà đầu tư bắt đầu hiểu rõ hơn thị trường bất động sản Phú Quốc sau những đợt “sốt” rồi trầm lắng thất thường trước đây. Các dự án đã có động thái bung hàng.