wikiphuquoc.com
Phú Quốc - thành phố thông minh với nhiều hợp phần phát huy hiệu quả
Phú Quốc là một trong ba nơi trên cả nước sớm xây dựng và thực hiện mô hình đô thị thông minh. Hoạt động giai đoạn 1, đề án thành phố thông minh Phú Quốc ...