whywetravelsk.com
ZMENA JE ŽIVOT - ČI AKO NÁS TO UČILI - Why We Travel
Vždy som sa modlila za to, aby som našla chlapca, s ktorým budem mať spoločné záujmy, no zároveň som chcela, aby sme boli trochu odlišní. Po čase som takého našla. alebo…