wheyshop.vn
Rule 1 Protein được nhập khẩu và phân phối chính hãng Wheyshop
Rule 1 Protein được sản xuất bởi thương hiệu Rule 1 thành lập vào năm 2014 của anh em nhà Costello, những người đã sáng lập và điều hành hãng Optimum Nitrition (ON) với thương hiệu Whey Gold Standard huyền thoại