welhamcharmlake.com
Thi Công Hạ Tầng Tại Dự Án Welham Charmlake Ngày 14/07/2019
hi công hạ tầng dự án Welham Charmlake ngày 14/07/2019. Sau 3 tuần triển khai dự án, chủ đầu tư Welham đang nỗ lực triển khai thi công cơ sở hạ tầng (CSHT)