wefitter.com
4 ideaa tiimityön parantamiseen
Tiimityöhön kannustavat aktiviteetit ovat elintärkeitä yrityksen menestyksen kannalta. Tiimin jäsenien väliset hyvät suhteet ja yhteenkuuluvuuden tunne antavat yrityksellesi puhdasta kilpailuetua. Klassikossa, Maslowin tarvehierarkiassa mainitaan yhteenkuuluvuuden tunne yhtenä tärkeänä ta