websitecuatui.net
[Tổng hợp] các lưu ý khi cài đặt chứng chỉ SSL cho website http => https không tụt từ khóa - WCT
Từ phiên bản Chrome 68, khi người dùng truy cập website không sử dụng https sẽ nhận được cảnh báo “KHÔNG AN TOÀN” (Not securi). Từ phiên bản Chrome 68, khi người dùng truy cập website không sử dụng https sẽ nhận được cảnh báo “KHÔNG AN TOÀN” (Not securi). Bạn có muốn người dùng …