websitecuatui.net
Những plugin bảo mật tốt nhất cho WordPress - WCT
WordPress có rất nhiều loại hình bảo mật khác nhau do là một trong những hệ thống CMS phổ biến nhất thế giới. Plugin là một trong số đó, nhưng lựa chọn được plugin tốt không phải đơn giản. Những plugin chúng tôi liệt kê dưới đây nằm trong danh sách tốt và được sử …