websitecuatui.net
Hướng dẫn liên kết tài khoản Facebook với tài khoản Garena - WCT
Hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các cơ trưởng cách đồng bộ tài khoản Facebook và Garena để các bạn đăng nhập bằng Facebook có thể thay thế đăng nhập bằng tài khoản Garena đỡ bất tiện. Để có thể kết nối thì tài khoản Facebook với tài khoản Garena chưa thì các bạn cần …