websitecuatui.net
Dữ Liệu có cấu trúc Schema.org - WCT
Schema.org (hay thường gọi là Schema) là 1 thuật ngữ về các thẻ (Microdata ) mà bạn có thể thêm vào HTML để cải thiện thứ hạng của bạn trên các công cụ tìm kiếm. Bên dưới là doạn code mẫu của dữ liệu có cấu trúc Inbound Marketing and SEO: Insights …