websitecuatui.net
Chủ động gửi link cho google để được index ngay lập tức - WCT
Chào các bạn, việc google index website, index bài viết mới của blog…để được xuất hiện trên google tìm kiếm là rất quan trọng. Tuy nhiên đối với những web/blog nhỏ, mới, chưa nhận được sự chú ý của Google và người dùng thì mỗi bài viết được đăng lên thường phải đợi vài tiếng đến vài ngày …