websitecuatui.net
Các thuộc tính của marquee - WCT
Thẻ làm chữ chạy Trong trang Web, bạn có thể tạo hiệu ứng dòng chữ cuốn chạy như kiểu quảng cáo trên các bảng điện tử. Rất đơn giản, bạn chỉ cần dùng thẻ Trong cặp thẻ MARQUEE bạn có thể dùng các loại thẻ HTML khác như bình thường chẳng hạn như …