websitecuatui.net
Bắt Buộc Cài Đặt Plugin WordPress Khi Kích Hoạt Theme - WCT
Theme WordPress muốn hoạt động tốt không thể thiếu các plugin. Nếu bạn viết Theme ra chỉ để bạn dùng thì không có vấn đề gì. Nhưng nếu bạn muốn bán Theme này trên các chợ theme hay chia sẻ nó cho cộng đồng thì những người khác không thể biết bạn dùng những Plugins …