websitecuatui.net
Bảng Giá SEO Google - WCT
Khung Giá Tham Khảo Cho Dịch Vụ SEO Từ Khóa Kết quả tìm kiếm Giá 2 chữ 100 – 500.000 3tr 2 chữ 500.000 – 1.000.000 5tr 2 chữ 1.000.000 – 2.000.000 5tr – 6tr 2 chữ 2.000.000 – 3.000.000 6tr – 7tr 2 chữ 3.000.000 – 5.000.000 7tr – 9tr 2 chữ 5.000.000 – …