webkima.com
کار با دیتابیس در وردپرس با phpMyAdmin (راهنمای جامع برای مبتدیان)
کار با دیتابیس در وردپرس (توضیح جداول دیتابیس در وردپرس) ساخت کاربر ادمین در وردپرس با phpMyAdmin {مخصوص مبتدیان}