waw.asp.waw.pl
Kurs introligatorski 2017/18
Dział Konserwacji Muzeum Powstania Warszawskiego zaprasza na kurs, którego uczestnicy poznają tradycyjne metody introligatorskie i własnoręcznie wykonają oprawę jednej książki. Cel warsztatów: Nauka podstawowych technik introligatorskich dotyczących cięcia papieru, klejenia papieru, podstawowego sposobu szycia notesu, szycia bloku książki, wykonania oprawy organicznej i nieorganicznej, wykonania pudełka. Własnoręczne wykonanie notesu broszurowego, papieru marmurkowego, pudełka na przybory oraz […]