waw.asp.waw.pl
OPUSZCZONE-RATOWANE greckokatolickie zespoły cerkiewne południowo-wschodniej Polski
Zapraszamy do Muzeum Pienińskiego w Szlachtowej na wystawę plenerową w 70. rocznicę akcji „Wisła” „OPUSZCZONE-RATOWANE greckokatolickie zespoły cerkiewne południowo-wschodniej Polski”. Jest to piąta odsłona wystawy, poruszającej problem cerkwi znajdujących się na terenie historycznej greckokatolickiej eparchii przemyskiej w obecnych granicach Polski, które w wyniku powojennych przesiedleń ludności ukraińskiej utraciły swoich gospodarzy. Szacuje się, że z około […]